Pedagoški fakultet (Ljubljana)

Osnovne informacije o sveučilištu / studiju

Pedagoški fakultet Sveučilišta u Ljubljani obrazuje i osposobljava nastavnike i ostale profesionalce u području obrazovanja – od odgojitelja i učitelja do predmetnih nastavnika u osnovnim i srednjim školama. Osim što nudi tradicionalne pedagoške programe, ovaj fakultet jedina je institucija u Sloveniji koja obrazuje specijaliste u inkluzivnom obrazovanju i obrazovanju djece i mladih s posebnim potrebama. To čini kroz studijske programe socijalne pedagogije i rehabilitacijske pedagogije, u kojima pokriva čitav spektar posebnih potreba: od bihevioralnih i socijalnih poteškoća do svih vrsta oštećenja (vida, sluha, govora, pokreta), kao i poteškoća u učenju.

više na stranici fakulteta…

O programu međunarodne suradnje Ceepus

Akademija primjenjenih umjetnosti u Rijeci ostvaruje program međunarodne suradnje sa Sveučilištem primjenjenih znanosti u Aachenu putem programa mobilnosti Erasmus +.

Stoga je procedura prijave kao i prava i obveze tijekom studijskog boravka jednaka kao i za sve programe u okviru Erasmus + programa mobilnosti.

Osim Programu mobilnosti Erasmus +, APURI je aktivna i u okvirima CEEPUS mreže na projektima ADRIART.CE.

Kako se prijaviti

Studenti se za razmjenu prijavljuju na natječaj koji raspisuje Sveučilište u Rijeci. Natječaj se u pravilu raspisuje jednom godišnje u siječnju/veljači za sljedeću akademsku godinu.

Prije prijave na natječaj, svi studenti zainteresirani za razmjenu, dužni su proučiti i u dogovoru sa ECTS koordinatorom na fakultetu/akademiji usporediti studijske programe matičnog i inozemnog sveučilišta, te se savjetovati o kolegijima koje bi mogli slušati i polagati u inozemstvu. Potrebno je obratiti pažnju, te se informirati na kojem se jeziku izvodi nastava na stranom sveučilištu.

Info o studijskom boravku

Opći uvijeti

Trajanje razmjene: minimalno 3 mjeseca, a maksimalno 12 mjeseci.

Studenti za vrijeme trajanja međunarodne razmjene ostaju upisani na svoj matični fakultet/akademiju. Studenti koji se nalaze u kategoriji onih koji imaju obavezu participacije u troškovima studija, za vrijeme trajanja razmjene dužni su nastaviti plaćati participaciju.

Erasmus+ studentima se omogućuje mobilnost u ukupnom trajanju od 12 mjeseci za svaku razinu studija (preddiplomski, diplomski, poslijediplomski). Mobilnost je tijekom studija  moguće ostvariti više puta – važno je poštivati uvjet od najviše 12 mjeseci po svakoj razini studija – u zbroj mjeseci ulazi i mobilnost studijskog boravka (SMS) i stručne prakse (SMP) npr. na istoj razini studija 6 mj. SMS + 6 mj. SMP =12 mjeseci. Studenti integriranih preddiplomskih i diplomskih studija mogu ostvariti mobilnost u ukupnom trajanju do 24 mjeseca za tu razinu studija. Erasmus mobilnost u okviru LLP programa i u okviru programa Erasmus Mundus računa se u zbroj 12 mjeseci po razini studija (2009./10.-2016./17.). Ako je student već dosegao granicu za jednu razinu studija, moći će se prijaviti za novu mobilnost studijskog boravka ili stručne prakse na drugoj razini studija. Ograničenje ukupnog trajanja mobilnosti se primjenjuje i na studente koji ostvaruju mobilnost u statusu zero-grant studenta.

Erasmus+ studenti oslobođeni su plaćanja školarine na inozemnom visokom učilištu.

Priznavanje kolegija

Svaki student prije odlaska na studijski boravak treba sklopiti Ugovor o učenju (Learning Agreement), kojeg potpisuju student, matični fakultet/akademija i ustanova u inozemstvu.

Matični fakultet/akademija dužna je priznati uspjeh za uspješno završenu aktivnost tijekom razdoblja studentske razmjene, sukladno dokumentu Learning Agreement. Priznavanje se vrši na razini fakulteta/akademije.

Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti (stupio na snagu 20. travnja 2017.)

Financijska potpora

Studenti za studijski boravak u okviru Erasmus programa mogu dobiti financijsku potporu. Financijska potpora koju student može primiti iz Erasmus+ sredstava je dodatak za troškove studiranja koje bi student imao i na matičnom sveučilištu, te stoga pokriva samo dio troškova života.

Mjesečna financijska potpora iz Erasmus+ sredstava za ak. god. 2018./19. – nadalje, za programske zemlje raspodijeljena je u tri nove kategorije, ovisno o zemlji u koju student odlazi:

  • za studente koji odlaze u Bugarsku, Češku, Estoniju, Latviju, Litvu, Mađarsku, Makedoniju, Poljsku, Rumunjsku, Sloveniju, Slovačku ili Tursku mjesečni iznos potpore iznosit će 400 €
  • za studente koji odlaze u Austriju, Belgiju, Cipar, Francusku, Italiju, Grčku, Maltu, Nizozemsku, Njemačku, Portugal ili Španjolsku mjesečni iznos potpore iznosit će 450 €
  • za studente koji odlaze u Dansku, Finsku, Irsku, Island, Lihtenštajn, Luksemburg, Norvešku, Švedsku ili Ujedinjeno Kraljevstvo mjesečni iznos potpore iznosit će 500 €
  • Financijska sredstva za provedbu programa Erasmus+ osigurava Agencija za mobilnost i programe Europske unije, odnosno Europska komisija.

Studenti ne mogu dobiti financijsku potporu u okviru programa Erasmus+ ukoliko će njihov boravak u inozemstvu biti paralelno financiran iz nekog od programa financiranja Europske zajednice.

Studenti se mogu odlučiti otići na Erasmus+ razmjenu o svom trošku odnosno bez financijske potpore (tzv. zero-grant). Zero-grant studenti imaju sva ista prava i obveze kao i oni studenti kojima je odobrena financijska potpora.

2018.godina, napomena: Erasmus+ financijska potpora je neoporeziva za studenta kao krajnjeg korisnika, ali uplatu koju student prima preko svog OIB broja na žiro-račun tretira se kao primitak/prihod studenta (bez obzira je li oporeziv ili ne) – ova napomena je informativne naravi i nije službeno tumačenje poreznih propisa.
Za vezana financijska pitanja koja se odnose na osobni odbitak (poreznu olakšicu) za uzdržavanje članova uže obitelji i djece, student ili roditelj može samostalno konzultirati Pravilnik o porezu na dohodak dostupan na web stranicama Porezne Uprave.Primjerice, studenti koji zarade više od XY tisuća kuna godišnje ili im godišnji iznos stipendije premašuje taj iznos prestaju biti olakšica svojim roditeljima (visina iznosa ovisi o državnim propisima – student mora provjeriti visinu iznosa za relevantnu godinu). Pitanja ili nejasnoće vezane uz tumačenje poreznih propisa na snazi mogu se postaviti isključivo Ministarstvu financija RH – Poreznoj upravi, kao jedinom tijelu ovlaštenom za davanje službenog tumačenja po pitanju poreza i oporezivanja.

2019. godina: od 01.01.2019. stupa na snagu novi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, prema kojem stipendija ne utječe na poreznu olakšicu roditelja. Detaljne informacije pročitati na stranicama Porezne Uprave. Nove odredbe vrijede samo za stipendije isplaćene nakon od 01.01.2019. godine.

Studenti slabijeg socioekonomskog statusa

Studentima slabijeg socioekonomskog statusa smatraju se studenti čiji redoviti mjesečni prihodi po članu zajedničkog kućanstva ne prelaze određeni postotak proračunske osnovice koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom (za 2018./19. 65% proračunske osnovice), studenti azilanti i studenti stranci pod supsidijarnom zaštitom. Studenti slabijeg socioekonomskog statusa odabrani za studijski boravak imaju pravo na dodatnu financijsku potporu u iznosu od 200 € mjesečno.

Studenti s posebnim potrebama (s invaliditetom ili drugim specifičnim potrebama)

Erasmus+ posvećuje posebnu pozornost usmjeravanju, prihvaćanju, fizičkoj pristupačnosti, pedagoškoj i tehničkoj podršci te posebno financiranju dodatnih troškova studenata čije su fizičke, mentalne ili zdravstvene okolnosti takve da njihovo sudjelovanje u programu ne bi bilo moguće bez dodatne financijske potpore. Studenti s posebnim potrebama imaju pravo na uvećan iznos financijske potpore zbog mogućih povećanih troškova kod realizacije mobilnosti.

Kako biste se prijavili za Erasmus+ dodatnu financijsku potporu za posebne potrebe, u pripremnoj fazi vaše Erasmus+ mobilnosti trebate navesti vaše potrebe i predvidjeti dodatne troškove povezane s vašim specifičnim fizičkim, mentalnim ili zdravstvenim okolnostima. Ovisno o individualnim potrebama, stavke koje su formalno prihvatljive za dodatnu financijsku potporu tijekom Erasmus+ mobilnosti uključuju, između ostalog npr. prilagođeni smještaj (razlika troškova u odnosu na regularan smještaj), pomoć pri putovanju, medicinsku skrb, dodatnu opremu, prilagođeni nastavni materijal, osobu u pratnji itd. Korisno za pročitati: informacije o pristupačnosti visokih učilišta i njihovih usluga studentima s posebnim potrebama ExchangeAbility. Informacije o pristupačnosti studiranja u inozemstvu na EIAE Platform Access and Diversity.

Jezična priprema

Europska komisija je za 2015. godinu predstavila novu regulativu vezanu za Erasmus+ program. Jedna od novih direktiva je da svi studenti moraju ispuniti test jezične procjene kada je njihov jezik studija/radni jezik: engleski, francuski, njemački, španjolski, talijanski, nizozemski, češki, danski, grčki, poljski, portugalski, švedski, bugarski, mađarski, rumunjski, slovački, finski te NOVO! slovenski, estonski, latvijski, litavski, irski gaelski te malteški, izuzev izvornih govornika (novi jezici primjenjivi za ak. god. 2018./19.).

Test je online i polaže se preko online platforme Erasmus+ Online Linguistic Support (OLS). Moguća je jezična procjena i jezični tečaj. Više informacija i upute za studente dostupne su na ovoj poveznici.

Kontakti

doc. Sanja Bojanić dr. sc.
prodekanica za međunarodnu suradnju
sanja.bojanic@uniri.hr
091 4976 634

doc. art. Celestina Vičević
koordinatorica Erasmus i CEEPUS mreže
celestina.vicevic@gmail.com

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti